Advanced Mechanical Engineering - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 470
01 31 0227 00 Mechanics (Mechanika) 9 50 30 75 0
01 31 0228 00 Dynamics and Drives of Machines (Dynamika i napędy maszyn) 7 30 15 45 0
01 31 0229 00 Fluid Mechanics and Heat Transfer (Mechanika płynów i wymiana ciepła) 8 30 30 15 60 0 E
01 31 0230 00 Applied Material Sciences (Zaawansowane materiały inżynierskie) 5 30 15 15 0 E
22 91 1531 10 Professional Language Skills 1 (Język angielski dla celów zawodowych 1) 1 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
01 31 0231 00 Fatigue of Gears and Shafts (Wytrzymałość zmęczeniowa - koła zębate i wały) 6 30 20 45 0 E
01 31 0232 00 Design (Projektowanie) 5 10 75 0
01 31 0233 00 Rapid Prototyping and Modern Manufacturing (Metody szybkiego prototypowania i nowoczesne techniki wytwarzania) 6 30 15 40 0
01 31 0234 00 Research Project (Projekt badawczy) 7 120 0
09 82 1012 00 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 0
09 82 1274 00 Entrepreneurship and Management (Przedsiębiorczość i zarządzanie) 4 50 0
22 91 1531 20 Professional Language Skills 2 (Język angielski dla celów zawodowych 2) 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 350
01 31 0235 00 Advanced Mechanical Project (Zaawansowany projekt mechaniczny) 29 350 0
09 82 1013 00 Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) 1 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 47
01 31 0236 00 Industrial Placement (Praktyki) 7 0
01 31 0237 00 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 30 0
01 31 0238 00 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 20 17 E
01 31 0239 00 Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) 0 0 E