Electronics and Telecommunications from summer 2019/2020

Specialisation

Assesment methods:

E - exam

Semester 1

Course code Course title in Polish ECTS L T Lab P S O Exam
Total of credits 30.0   Total of teaching hours 435
02 04 6146 00 Mathematical Tools and their Implementation (Narzędzia matematyczne i ich implementacja) 3 15 15 30 0
02 37 6272 00 Advanced design of electronic systems (Zaawansowane projektowanie systemów elektronicznych) 4 30 30 0
02 43 6249 00 Autonomous electronic system - project (Autonomiczny system elektroniczny - projekt) 12 150 0
02 43 6250 00 Microprocessor systems (Systemy mikroprocesorowe) 4 30 30 0
02 44 6137 00 Wireless communications (Komunikacja bezprzewodowa) 4 30 30 0
02 85 6095 00 Research Methodology (Metodyka pracy naukowej) 1 15 0
02 93 5866 00 Industrial design (Wzornictwo przemysłowe) 1 15 0
09 84 0014 01 Project Management (Zarządzanie projektami) 1 15 0

Semester 2

Course code Course title in Polish ECTS L T Lab P S O Exam
Total of credits 30.0   Total of teaching hours 225
02 93 5865 00 Entrepreneurship and Technology Transfer (Przedsiębiorczość i transfer technologii) 2 10 20 0
02 96 6240 00 Industrial Project (Projekt przemysłowy) 8 120 0
09 84 0013 01 Ethics of New Technologies (Etyka nowych technologii) 1 15 0
09 84 0014 02 Project Management (Zarządzanie projektami) 1 15 0
22 91 0530 00 Foreign Language for Academic and Professional Purposes (Język obcy dla celów akademickich i zawodowych) 2 45 0
set 2 of elective courses none 16 0

set 2 of elective courses - none

Course code Course title in Polish ECTS L T Lab P S O Exam
02 27 6302 00 Electromagnetic Compatibility (Kompatybilność elektromagnetyczna) 4 30 30 0
02 38 6213 00 Measurements in optical fibre networks (Pomiary w sieciach światłowodowych) 4 15 45 0
02 41 6120 00 Microwave technique (Technika mikrofalowa) 4 15 45 0
02 43 6251 00 Modern Microprocessor Circuits (Nowoczesne ułady mikroprocesorowe) 4 15 45 0
02 45 6112 00 Wireless ICT Networks (Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne) 4 15 45 0
02 45 6113 00 Internet of Things (Internet rzeczy) 4 15 45 0
02 48 6102 00 Micro and Nanotechnology for Electronics (Mikro- i nanotechnologie elektroniki) 4 15 45 0
02 50 6221 00 Advanced mobile technologies (Zaawansowane technologie mobilne) 4 15 45 0
02 55 6170 00 Processors and operating systems in industrial applications (Procesory i systemy operacyjne w zastosowaniach przemysłowych) 4 15 45 0
02 63 6348 00 Advanced CAD/CAM/EDA tools (Zaawansowane narzedzia CAD/CAM/EDA) 4 15 45 0
02 69 6295 00 Control Systems in Industry (Systemy sterowania w przemyśle) 4 15 45 0

Semester 3

Course code Course title in Polish ECTS L T Lab P S O Exam
Total of credits 30.0   Total of teaching hours 115
02 86 6145 00 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 10 0
02 96 6241 00 Industrial Project 6 90 0
02 96 6242 00 Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) 0 0 E
02 98 6149 00 Final Project (Praca dyplomowa) 20 15
02 99 5039 00 Internships (Praktyki zawodowe) 3 0