Kierunek: smart manufacturing


studia drugiego stopnia

Wydział Mechaniczny

smart manufacturing

studia stacjonarne

Smart Manufacturing - realizowany od roku akad. 2023/24 - j.angielski