Kierunek: logistyka


studia pierwszego stopnia

Wydział Organizacji i Zarządzania

logistyka

studia stacjonarne

logistyka - realizowany od r.a. 2021/22