Kierunek: mechatronika


studia pierwszego stopnia

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki

mechatronika

studia stacjonarne

mechatronika od 2020/2021studia drugiego stopnia