Kierunek: mechanika i budowa maszyn


studia pierwszego stopnia

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne

mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21

studia niestacjonarne

mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21studia drugiego stopnia

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

studia niestacjonarne

mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21