Kierunek: aktuariat i analiza finansowa


studia pierwszego stopnia

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

aktuariat i analiza finansowa

studia stacjonarne

Aktuariat i analiza finansowa 2022