Kierunek: advanced biobased and bioinspired materials


studia pierwszego stopnia

Wydział Chemiczny

advanced biobased and bioinspired materials

studia stacjonarne

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - j.angielski