Kierunek: automatyka i robotyka


studia pierwszego stopnia

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

studia stacjonarne

automatyka i robotyka od r.a.2020/21studia drugiego stopnia

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

studia stacjonarne

automatyka i robotyka od r.a. 2020/21