Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny prowadzi działalność naukową i dydaktyczną od samego początku istnienia Politechniki Łódzkiej, która powstała 24 maja 1945 roku. Od początku znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych. 
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału obejmują szeroki zakres obszarów wiedzy zarówno czystej, jak i stosowanej. Prace prowadzone są w grupach badawczych w ramach 4 instytutów i jednej katedry, a znaczna liczba projektów jest wspierana ze środków rządowych i europejskich programów badawczych.  
Wydział kształci inżynierów, magistrów inżynierów, doktorów i doktorów habilitowanych. Programy kształcenia oferowane przez Wydział cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Dzięki temu absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu, administracji publicznej czy placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Od momentu powstania do chwili obecnej Wydział ukończyło blisko 6000 studentów uzyskując tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.  Wydział prowadzi studia I stopnia na kierunkach Technologia Chemiczna, Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa, Nanotechnologia oraz Chemia Budowlana, II stopnia na kierunkach Technologia Chemiczna, Chemia, Ochrona Środowiska i Nanotechnologia oraz Studia doktoranckie w zakresie Chemii i Technologii Chemicznej.
Zapraszamy do bliższego zapoznanie się z ofertą Wydziału na stronie internetowej www.chemia.p.lodz.pl