Kierunek: nanotechnologia


studia pierwszego stopnia

Wydział Chemiczny

nanotechnologia

studia stacjonarne

nanotechnologia od roku akad. 2019/2020studia drugiego stopnia

Wydział Chemiczny

nanotechnologia

studia stacjonarne

Nanotechnologia od 2019/20