Strona główna

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni.

Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy 2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach:
Wydział Mechaniczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.
W 2016 roku PŁ otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH. Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego. W kolejnych latach uczelnia zagościła w rankingach międzynarodowych (m.in. U-Multirank, RUR, QS University Rankings), a w bieżącym roku jako pierwsza uczelnia w Polsce została wyróżniona akredytacją instytucjonalną francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (HCERES). W rankingu PERSPEKTYWY zajmuje wysokie 4. miejsce wśród uczeni technicznych w Polsce oraz 8. wśród wszystkich uczelni akademickich.
Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Politechnikę Łódzką jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który znajduje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców. Wraz ze zmianą potrzeb otoczenia zewnętrznego uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy m.in. problem-based learning czy tzw. kształcenie odwrócone (z ang. flipped education). Dla naszych studentów i pracowników stworzyliśmy Design Thinking Lab, miejsce kreatywnego myślenia, w którym osoby z różnych wydziałów i kierunków mogą współpracować nad projektami łączącymi wiele, na pozór odległych dziedzin. Na każdym wydziale powstały pracownie aktywnej dydaktyki, gdzie realizowane są zajęcia projektowe. Uczelnia dba, aby studenci zetknęli się podczas studiów z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Służą temu m.in.: praktyki w kraju i za granicą, wizyty studyjne, dni otwarte dla firm, wykłady i zajęcia prowadzone u przyszłych pracodawców. Chcemy aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich: komunikacji, kreatywności, inicjatywy, elastyczności, współpracy w grupie czy zarządzania czasem.
Oferta kształcenia na Politechnice Łódzkiej staje się z każdym rokiem bogatsza. Jest to efekt współpracy z przemysłem, który potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów-inżynierów z wielu dziedzin. PŁ oferuje obecnie 53 kierunki studiów ( w 16 dyscyplinach) ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki.
Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w nowo powołanej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Kandydatom oferujemy 12 ścieżek kształcenia, elastyczny i innowacyjny program edukacji prowadzony w języku angielskim, wykłady profesorów wizytujących, mobilność i uczestnictwo w szkołach letnich oraz projektach naukowych. Oprócz podstawowych stypendiów dla doktorantów, przewidziane są również stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów.