mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering and Applied Computer Science

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 421
22 91 1404 01 Academic and Communication Skills I (Umiejętności akademickie i komunikacji I) 2 30 0 Z
03 01 0036 00 Chemistry (Chemia) 3 15 30 15 0 Z
00 01 0115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 0 E
01 31 0003 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30 0 Z
01 31 0001 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30 0 Z
21 01 1049 01 Mathematics I (Matematyka I) 6 45 45 0 E
01 31 0002 00 Measurements (Pomiary) 3 30 15 0 Z
07 01 1109 00 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 0 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 490
22 91 1405 01 Academic and Communication Skills II (Umiejętności Akademickie I Komunikacji II) 1 15 0 Z
01 31 0009 00 Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej) 6 40 30 20 0 E
01 31 0010 00 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 3 15 30 0 Z
02 05 0334 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 6 40 30 20 0 E
01 31 0011 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 4 20 40 0 Z
22 91 0000 21 Język obcy m. 2.1 1 30 0 Z
21 01 2054 01 Mathematics II (Matematyka II) 6 45 45 0 E
07 01 1208 00 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0 Z
23 92 0000 21 Wychowanie fizyczne 0 30 0 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
01 31 0016 00 Advanced Material Science (Materiałoznawstwo dla zaawansowanych) 6 30 15 15 0 E
01 31 0015 00 Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej) 4 30 20 10 0 Z
22 91 1403 01 Business English for Engineers (Język angielski biznesowy dla inżynierów) 3 45 0 Z
09 21 1290 00 Economics (Ekonomia) 3 30 15 0 Z
01 31 0017 00 Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika) 6 20 20 20 0 E
22 92 0000 31 Język obcy m. 3.1 1 30 0 Z
22 92 0000 32 Język obcy m. 3.2 1 30 0 Z
21 01 3002 01 Mathematics III (Matematyka III) 6 45 45 0 E
23 92 0000 31 Wychowanie fizyczne 0 15 0 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 32.0   Suma godzin 450
01 31 0024 00 Design of Machines (Konstrukcja maszyn) 6 30 30 0 E
01 31 0025 00 Design Project I (Projekt I) 9 90 0 Z
22 92 0000 41 Język obcy m. 4.1 1 30 0 Z
22 92 0000 42 Język obcy m. 4.2 1 30 0 Z
01 31 0021 00 Manufacturing (Techniki wytwarzania) 6 45 30 15 0 E
21 01 4001 01 Mathematics IV (Matematyka IV) 6 45 45 0 E
22 91 1402 01 Team Building and Communication Skills (Budowanie zespołu i umiejętności komunikacyjnych) 3 45 0 Z
23 92 0000 41 Wychowanie fizyczne 0 15 0 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 230
01 31 0027 00 Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka) 6 30 20 10 0 E
01 31 0026 00 Design Project II (Projekt II) 10 70 0 Z
01 31 0033 00 Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie) 3 20 10 10 0 Z
22 92 0005 00 Język obcy egzamin m. 0.0 1 0 E
22 92 0000 51 Język obcy m. 5.1 1 30 0 Z
23 92 0000 51 Wychowanie fizyczne 0 30 0 Z
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses_ME&ACS - 9 ECTS 9 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses_ME&ACS - 9 ECTS

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 195
01 31 0028 00 Advanced Manufacturing (Zaawansowane techniki wytwarzania) 4 20 10 0 E
09 65 2161 00 Ecology and Environmental Management (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) 3 15 15 0 Z
01 31 0029 00 Finite Element Method (Metoda elementów skończonych) 3 15 30 0 Z
09 82 1120 00 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 3 30 0 Z
09 82 1170 00 Management (Zarządzanie) 4 30 0 E
00 13 0021 01 Safety at Work and Ergonomy (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 3 15 15 0 Z
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses_ME&ACS - 3 ECTS 3 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses_ME&ACS - 6 ECTS 6 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses_ME&ACS - 3 ECTS

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses_ME&ACS - 6 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
01 34 0001 00 Heat Transfer 3 15 15 0 Z
01 34 0002 00 Computational Fluid Mechanics (Metody numeryczne mechaniki płynów) 3 10 20 0 Z
01 34 0003 00 Machine Dynamics 3 15 15 0 Z
01 34 0004 00 Matlab and Simulink 6 15 45 0 Z
01 34 0007 00 Optimalization 3 15 15 0 Z
01 34 0008 00 C++ 3 10 20 0 Z
01 34 0009 00 Advanced CAD 3 30 0 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 15
01 31 0031 00 Final Project (Praca dyplomowa) 12 0 Z
01 31 0030 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 15 0 Z
01 31 0039 00 Industrial Placement (Praktyka) 15 0 Z