Kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego


studia pierwszego stopnia

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

inżynieria wzornictwa przemysłowego

studia stacjonarne

Uruchomienie kierunku od roku akad. 2017/18