Kierunek: inżynieria produkcji


studia pierwszego stopnia

Wydział Mechaniczny

inżynieria produkcji

studia stacjonarne

inżynieria produkcji
inżynieria produkcji 2017/18studia drugiego stopnia

Wydział Mechaniczny

inżynieria produkcji

studia stacjonarne

inżynieria produkcji - 2015/16 letni