Kierunek: inżynieria środowiska


studia pierwszego stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

inżynieria środowiska

studia stacjonarne

inżynieria środowiska
inżynieria środowiska (od rekrutacji 2017/2018)

studia niestacjonarne

inżynieria środowiska


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria środowiska

studia stacjonarne

inżynieria środowiska
inżynieria środowiska, 2017/2018

studia niestacjonarne
studia drugiego stopnia

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria środowiska

studia stacjonarne

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
inżynieria środowiska, 2017/18 - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska, 2017/18 - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska, 2017/18 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska, 2017/18 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
inżynieria środowiska, 2018/19 - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska, 2018/19 - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska, 2018/19 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska, 2018/19 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
inżynieria środowiska (4-semestralne)
inżynieria środowiska (4-semestralne), 2017/2018
inżynieria środowiska (4-semestralne), 2018/2019

studia niestacjonarne

inżynieria środowiska, 2015/16 - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska, 2015/16 - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska, 2015/16 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska, 2015/16 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
inżynieria środowiska, 2017/18 - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska, 2017/18 - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska, 2017/18 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska, 2017/18 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
inżynieria środowiska, 2018/19 - bezpieczeństwo przemysłowe
inżynieria środowiska, 2018/19 - ekologiczne źródła energii
inżynieria środowiska, 2018/19 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
inżynieria środowiska, 2018/19 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji


Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

inżynieria środowiska

studia stacjonarne

inżynieria środowiska - rekrutacja 2014/15
inżynieria środowiska - urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza
inżynierii środowiska - zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów

studia niestacjonarne

inżynieria środowiska - rekrutacja 2014/15
inżynieria środowiska - urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza
inżynieria środowiska - zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów