Business and Technology - realizowany od roku akad. 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 421
00 01 1115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 E
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30
01 31 0051 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30
01 31 0052 00 Measurements (Pomiary) 3 30 15
03 01 0036 02 Chemistry (Chemia) 4 15 30 15
07 01 1109 26 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 E
21 01 1049 11 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 505
01 31 0054 01 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 4 15 30
01 31 0056 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 3 20 40
01 31 0083 00 Mechanical Engineering (Mechanika) 3 30 20 20
02 05 6253 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 E
07 01 1208 25 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
21 01 2054 11 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
09 21 1270 01 Microeconomics (Mikroekonomia) 3 15 30
09 82 1010 02 Introduction to Finance (Wprowadzenie do finansów) 4 30 30 E
09 82 1020 01 Management (Zarządzanie) 5 30 30 E
09 82 1470 02 Thermodynamics and Energy Conversion (Termodynamika i konwersja energii) 6 26 18 16
21 01 3003 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
00 13 1003 01 Statistics with Elements of Econometrics (Statystyka z elementami ekonometrii) 3 15 30
01 31 0076 01 Manufacturing (Techniki wytwarzania) 5 15 30 E
09 82 1030 01 Macroeconomics (Makroekonomia) 2 15 15
09 82 1190 02 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40
09 82 1210 03 Operation Management (Zarządzanie produkcją) 6 30 30 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
00 13 1004 00 Accounting (Rachunkowość) 5 30 30 E
00 13 1005 00 Operations Research (Badania operacyjne) 4 15 15 15
09 65 2161 02 Ecology and Environmental Management (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) 3 15 15
09 82 1000 01 Economic Law (Prawo handlowe) 3 15 15
09 82 1090 02 Marketing 4 15 30 E
09 82 1110 02 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15
09 82 1440 01 Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi) 4 15 30 E
09 82 1461 00 Information Systems in Manufacturing (Systemy informacyjne w produkcji) 4 30
22 91 1410 01 Organisational Behaviour, Sociology and Psychology (Zachowania organizacyjne z elementami socjologii i psychologii zarządzania) 2 15 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 315
00 13 1006 00 Cost Calculations for Engineers (Rachunek kosztów) 5 15 30
00 13 1007 00 Logistics (Logistyka) 5 15 30
01 31 0075 01 Automation of Manufacturing Processes (Automatyzacja procesów wytwarzania) 4 30 30 E
09 82 1080 01 Innovation (Innowacje) 3 15 15
09 82 1130 01 Quality and Safety Management (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem) 5 15 30
09 82 1462 00 Production Engineering and Documentation (Inżynieria produkcji i dokumentacja) 5 30 30
10 71 0001 01 Business Research Methods (Metody badań biznesowych) 3 10 20